Š p i č k a  v  b y t o v ý c h  j a d r á c h

PODMIENKY

1. Zavolá klient a dohodne si termín obhliadky.

2. Príde technik, zameria a navrhne čo najefektívnejšie riešenie. Ak si klient vyberie niektorý z hotových akčných balíkov a prípravné stavebné úpravy neprevýšia kalkulovaný rozpočet, cena akčného balíka ostáva zachovaná.

3. Príde obchodník, podpíše s klientom zmluvu a vezme zálohu vo výške 50% dohodnutej ceny. Dohodne termín začatia prác. V prípade prevodu na účet sa začínajú stavebné práce až po pripísaní sumy na náš účet v banke.

4. V dohodnutý termín prídu ku klientovi robotníci a začnú vykonávať práce v nasledujúcom harmonograme:

byt-inakByt_inak.html
PODMIENKY

Ceny sú uvedené bez DPH. Doprava v rámci Košíc zadarmo. Obrázky sú len ilustračné.

Podmienky | Zmluvy | Certifikáty | Sitemap | Kontakt

Ø búracie práce

- vyspravenie podlahy (vysekanie, nivelizačný poter)

Ø kartónové priečky – vonkajšie opláštenie + vysprávky

- čiastočné vnútorné opláštenie (vynechané diely na vodu a elektriku)
- murované priečky - kompletné hrubé vymurovanie

Ø inštalácia vody a elektriky

- vnútorné opláštenie sadrokartónových priečok + vysprávky

- v prípade murovaných priečok vnútorné omietky

Ø obklady vnútorné (2 ľudia)

- vonkajšia maľba sadrokartónu
- v prípade murovaných priečok vonkajšie omietky

Ø obklad vnútorný (2 ľudia)

- dlažba na podlahu

Ø špárovanie

- prípadné dokončovacie práce / práce z vonkajšej strany priečok
- v prípade murovaných priečok vymaľovanie

Ø kazetový strop

- montáž sanity a zrkadla

- montáž dverí a zárubní

- odovzdávanie diela

5. Prichádza obchodník, podpíše so zákazníkom preberací protokol a zúčtuje zvyšnú časť ceny diela.

Poznámka:


Počítaných 7 dní je dodržaných vtedy, ak sa nenaskytnú žiadne nepredvídané okolnosti, ako napr. choroba, úmrtie, omeškanie dodávateľa materiálu, neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa / klienta, stavebný problém, ktorý sa nedal vopred predvídať a pod.


Akciové darčeky sú odovzdané klientovi až po kompletnom vyplatení ceny diela.

  1. 1.deň

  2. 2.deň


  3. 3.deň


  4. 4.deň


  5. 5.deň

  6. 6.deň


  7. 7.deň